De ligger van een portaalkraan moet een veilige loopweg hebben om onderhoud

te kunnen plegen.

 

 

 

Langs de leuning van de kraanligger en loopkat word een gecertificeerd systeem

aangebracht . De gebruiker kan op een veilige wijze bij zijn bestemming aankomen

met behulp van een harnasgordel en vanglijn. ( film loopweg beveiliging )

 

 

 

Vanuit de kooi kan de gebruiker zich vast maken voordat hij op de kraan klimt

 

 

 

Ook bij de loopkat wordt een gecertificeerd beveiligingsoog aangbracht

volgens NEN-EN 795.